Avaleht

Oleme komplektsetele renoveerimistöödele pühendunud ettevõte. Meie peamiseks tegevusvaldkonnaks on kortermajade rekonstrueerimis- ja renoveerimistööd peatöövõtu korras ning projektijuhtimine.

Meil on mitmekülgsed kogemused, kuidas aidata ühistutel mahukaid projekte edukalt ellu viia. Koostöö viib parima projektlahenduse rakendamiseni.

Ettevõttest

Renovex OÜ on ettevõte, kes on spetsialiseerunud korterelamute kompleksse renoveerimisteenuse pakkumisele peatöövõtu korras ning ehitusprojekti juhtimisteenuse osutamisele kogu protsessi vältel.

Miks valida tööde teostajaks meid?

  • Meid iseloomustavad märksõnad: täpne, kiire, personaalne, paindlik.
  • Pikaajalise kogemusega tegijad nii projektijuhtimise kui ehituse alal.
  • Tugev kompetents ja oma ala spetsialistid, kelle kogemusele võib tellija julgelt toetuda.

Teenused

Kortermajade renoveerimisel on esmatähtis hoone ohutuse (kandevõime, tule-, kasutus-, keskkonnaohutus) ja tervisliku sisekliima (piisav õhuvahetus, sobiv temperatuur, niiskus ning niiskuskahjustuste vältimine) tagamine, mis võimaldab omakorda suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima.

Hoone piirdekonstruktsioonide soojustamine ja viimistlemine

Fassaad, katus, sokkel, vundament ning avatäited.

Piirete soojustamine hoiab kokku suure osa energiast, mis renoveerimata ehitisel massiivselt lekib väliskeskkonda. Soojustamine annab märkimisväärse energiasäästu ning samal ajal pikendab ka ehitise kasutusiga.

Küttesüsteemi rekonstrueerimine

Küttesüsteemi rekonstrueerimisega paranevad mugavustingimused eluruumides, ühtlustub sisetemperatuur ning avaneb võimalus oma toasooja vastavalt vajadusele ise reguleerida , mistõttu saab soojakulud jagada ka vastavalt tarbimisele.

Ventilatsioonisüsteemide renoveerimine

Ventilatsioonisüsteemide kaasajastamise tulemusena paraneb siseruumide õhu kvaliteet, mis on korras tervise ja hea enesetunde eelduseks.

Projektijuhtimine

Kogu ehitusprotsessi vältel vastutab ja koordineerib operatiivselt tööd inimene, kes seisab selle eest, et tööd objektil kulgeks õigeaegselt, ladusalt ning ettenägematud lahendust nõudvad keerukad küsimused saavad kiire ja parima lahenduse. Samuti, et ehitustööde käigus oleks tagatud objektil elamisväärne keskkond.

Galerii

Valik meie meeskonna poolt teostatud töödest.

Kontakt

Võtke julgesti ühendust.
Aadress
Renovex OÜ, Heki tee 4, 74001 Viimsi vald
Email
info@renovex.ee
Telefon
+372 553 3334